Intervju med Emil om ISO


Under hösten och vintern har vi lagt ner en hel del energi för att uppnå ISO-certifieringar på vårt miljöledningssystem och på vårt kvalitetsledningssystem. Ett arbete som har varit omfattande, inspirerande och lärorikt. Vi har alla varit engagerade utifrån våra olika yrkesroller, så det har varit ett lagarbete att gå i mål med. Men det är vår produktansvarige Emil Flodman som har drivit och projektlett hela processen.
- Vad har vi för nytta av att ha de här certifikaten?
Certifieringen har gett en god inblick i det dagliga arbetet, vi har fått en förståelse för eventuella flaskhalsar i de dagliga rutinerna. Den förståelsen har sparat oss både tid och energi. Certifikaten ser jag som ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med våra kvalitets- och miljöfrågor. I princip hela certifieringsarbetet har utgått från att analysera vårt arbetssätt, som vi i stort sett alltid har haft, och sedan finslipa och utveckla vissa punkter. Ledningssystemen som nu är upprättade kommer förenkla och effektivisera hela organisationens arbete, förhindra att problem uppstår men framförallt förebygga att samma problem uppstår två gånger.
- Vad har våra kunder för nytta av att vi är certifierade?
Våra kunder kommer nu få ytterligare en garanti på att vi alltid strävar efter att leverera en god kvalitet på ett hållbart sätt.
Hur ska vi fortsätta arbeta med de här frågorna?
Ledningssystemen är implementerade i hela organisationen och arbetas efter dagligen från inkommen förfrågan till slutlevererad lösning eller produkt. Vi kommer att fortsätta att utveckla våra rutiner och interna processer för att kunna minimera risken för kvalitets- eller miljöavvikelser. 
Tips till andra företag som funderar på att certifiera sig?
Jag tror att de flesta som funderar på att certifiera sig känner att man har en bra grund i sitt nuvarande arbetssätt. Så börja med en analys av arbetsflödet och utgå ifrån det. Jobba sedan med de detaljer man eventuellt behöver förändra, förbättra eller utveckla.