Servicebil


Många av våra servicejobb sker på plats hos våra kunder. Installation och driftsättning av olika system samt byte och injustering av komponenter hör till de vanligare uppdragen. Vår servicebil har en grundutrustning med de verktyg och maskiner som vi använder mest frekvent, men anpassas förstås efter respektive uppdrags karaktär och omfattning.