Vår inköpsavdelning


På Mericon arbetar vi kontinuerligt med de utmaningar som uppstår när det gäller att effektivt få tillgång till de leveranser vi behöver, för att i vår tur leverera till våra kunder. En del av vår produktexpertis är förstås att de efterfrågade komponenterna finns tillgängliga i form av korta ledtider. Det gäller oavsett om det är produkter vi specialanpassar vid specifika kundförfrågningar eller om det är artiklar i vårt stora standarsortiment vi lagerför för löpande leveranser. 

Det är Linda och Erik som arbetar på vår inköpsavdelning, och vi ställde några frågor till dem.

- Vilka utmaningar ställs vi inför just nu?
Det är framför allt materialbrist runt om i världen som kan ställa till det på marknaden, berättar Erik. Det är en verklighet i många branscher just nu. Dessutom arbetar vi hela tiden med att se över olika logistiklösningar, fortsätter Linda. Vi är ju angelägna om att arbeta så hållbart det går. Och i det ligger att fraktlösningar måste vara effektiva och rationella, och med minsta möjliga miljöavtryck.

- Det låter som ett omfattande arbete. Vilka parter är involverade i det här, förutom ni på inköpsavdelningen?
När det gäller strategiska inköp så arbetar vi tätt med vår ekonomichef Lars. Det är ett gemensamt arbete att se över vårt lagerflöde, så att det alltid är optimerat. Samtidigt är ju de flesta medarbetare involverade i någon grad. I vår strategi ligger också att bibehålla långsiktiga relationer med våra samarbetspartners. De relationerna säkerställer att vi har bästa pris och kvalitet samt förstås korta ledtider. För att förvissa oss om att vi ligger rätt mäter vi månadsvis våra leverantörers precision, dvs hur leveranstid och kvalitet står sig jämfört med våra förväntningar. Det är ett arbete som både är roligt och konstruktivt som gör både oss och våra leverantörer bättre. Win-win, med andra ord.

- Hur kommer frågor som miljö och hållbarhet in i ert arbete?
Vi lägger stort fokus på att göra så litet miljöavtryck som möjligt. Vi väger in hållbara aspekter i alla led; in- och utrikes frakter, emballage, samfrakter och så vidare. Det går faktiskt att kombinera minimal miljöpåverkan med effektiva leveranser. Ibland kan det vara svårt, men det går. För oss och våra kunder är det centralt att deras behov och önskemål värderas högt. För att lyckas med det har vi tät intern kommunikation med samtliga avdelningar. Under pandemin har det såklart blivit mycket digitala möten både internt och externt, vilket har fungerat bra. Men samtidigt ser vi fram emot att få träffas fysiskt igen.