Isolerat åskskydd, ISOnV


Taket på dagens byggnader har i en allt ökande omfattning blivit hemvist för en mängd alltmer komplex elektrisk utrustning. Vi hittar antenner för telesystem, digital överföringsutrustning, ventilationshuvar, kylaggregat och så vidare. Ett tak är exponerat mot blixtnedslag, som kan skada utrustningen och orsaka eldsvådor – med mänskligt lidande, immateriella och ekonomiska skador som följd.

IEC:s åskskyddsstandarder tillhandahåller två metoder för åskskydd. Dels den traditionella integrerade varianten som till exempel Mericon system 2000, med förbindning av metallföremål för att minimera potentiella skillnader. Sedan finns metoden med ett isolerat system där åskskyddssystemet isoleras från strukturen och utrustningen, exempelvis Mericons nya ISOnV.

Vid uppsättning av ett traditionellt åskskydd får man ta hänsyn till att ledande föremål som exempelvis flaggstänger, kabelstegar och ventilationshuvar är sammanbundna med rutnät och uppfångare, vilket gör att det kan vara svårt att hålla nödvändigt separationsavstånd mellan åskskyddsledare och den känsliga elektriska utrustningen. Det innebär en risk för överslag av kraftiga strömmar förorsakade av blixtnedslag som når den känsliga utrustningen. Med andra ord; när utrustningen oundvikligen ligger nära blixtledarna är den traditionella praxisen att integrera utrustningsramarna, mast och kabelhölje till åskskyddssystemet. De utgör då en del av åskskyddssystemet, vilket kan leda till skador på utrustningen.

Alltså; vi har ett behov av åskskydd på ett tak där man oundvikligen måste hålla tillräckliga separationsavstånd utan att behöva tvingas utjämna genom sammanbindning och utan att det uppstår skador. Är det möjligt? Ja.

ISOnV-systemet är en skräddarsydd lösning på det problemet. Kärnan i systemet är åskledaren som är konstruerad med en högpresterande lösning för att förhindra gnistbildning även vid så höga spänningar som uppstår vid ett blixtnedslag. Isolerade nedledare, med halvledande isolering, är en väl beprövad metod sedan flera decennier och har bevisat sin tillförlitlighet på tusentals byggnader.

ISOnV-systemet består av två olika varianter av isolerade ledare; ISOnV–50, som motsvarar 500 mm separationsavstånd och ISOnV–70, med ett separationsavstånd motsvarande 700 mm.

ISOnV-ledarna har utformats specifikt och testat enligt IEC TS 62561–8 för användning i isolerade åskskydd som beskrivs i IEC 62305.