[pservice]

Anpassade lösningar

Vår konstruktionsavdelning har under åren varit anlitade i en stor mängd projekt med de mest varierande förutsättningar och utmaningar. Vi konstruktörer började vår resa inom Mericon i vår verkstad, vilket naturligtvis har bidragit till en bred kompetens och ger oss ett helhetstänk med en utpräglad ”ax till limpa-förståelse”.

Vill du har vår synpunkt på en utmaning du har framför dig eller få en second opinion på ett befintlig projekt står vi gärna till tjänst.

Ritningar

Visst kan det låta lite klyschigt, men faktum är att vi älskar att hitta möjligheter i problem, och lösningar där andra kör fast. Vi har både kompetensen och attityden som krävs för att lösa uppgifter utan att fastna i formaliteter. Ger du oss en handritning på en servett så fixar vi det. Annars jobbar vi gärna med STEP- och DWG-filer. Om det behövs printar vi 3D-komponenter, för att med det som prototyp visa hur ett system mest optimalt kan byggas.

Vi har egen kompetens vad gäller konstruktioner och hållbara lösningar inom el-mekanik. Vi har också rejäl erfarenhet av konceptutveckling, där designen varit en avgörande framgångsfaktor.

3D-design

Vi konstruerar ofta i 3D–CAD, vilket gör att man redan i ett tidigt stadie får tydliga indikationer om slutresultatet. I denna kreativa fas i processen finns det stora möjligheter att påverka, ändra och testa olika alternativa lösningar. Tillsammans skapar vi den mest optimala lösning utifrån teknik, funktionalitet, ekonomi och estetik.

Konsultation och rådgivning.

Som sagt, problemlösning är något av vår paradgren. Och vi menar att god konsultation grundar sig i en väl genomförd förstudie. Behovsanalys, förväntat resultat ur ett spektra av perspektiv, möjligheter och begränsningar är några av de nyckelord som hålls centralt i den processen. I skarpt läge genomförs det bäst i ett konstruktivt teamwork med kunden, där varje moment dokumenteras för att säkerställa att framtida service- och underhållsarbete kan genomföras på ett effektivt sätt.

Riskanalys

I Sverige har vi uppemot 30 åskdagar per år. Under de dagarna sker hundratusentals blixtnedslag. Och varje blixtnedslag har potential att orsaka allt från skador på egendom som fastigheter och elektrisk utrustning till personskador och dödsfall.

Vi genomför kontinuerligt riskanalyser som ger kännedom om fastigheten har goda eller mindre goda förutsättningar att klara ett blixtnedslag. Med ett antal variabler som typ och storlek på byggnad, geografisk placering, antal ingående ledningar, antal personer i byggnaden med mera presenterar vi en riskanalys som antingen kan ge dig en bekräftelse på att fastigheten har ett fullgott skydd eller en beskrivning av vilka åtgärder som behöver tillsättas.

Hör av dig om du vill veta mer om hur vi arbetar i skärningspunkten mellan spänning och säkerhet.

Seminarium / webbinarium

På våra seminarier fördjupar vi oss i ämnen inom jordning, strömfördelning och åskskydd. Vi vänder oss bland annat till el-installatörer, elektriker, byggherrar, besiktningsmedarbetare på försäkringsbolag och arkitekter. I våra seminarier kommer du både att få fördjupade teoretiska kunskaper och ta del av praktiska exempel.

När datum är spikade för nästa webbinarie kommer det att publiceras här och i våra sociala medier.